Avgifter och betalning

torsdag 30 juni 2022

Håkan Rosander

Avgifter i samband med veckomötena betalas till

bg: 235-6178

Swish:123 693 42 51

OBS! Använd bara dessa betalningssätt.

Ange på betalningen:

Lunchdatum

Namn på gäster

Matkostnad

Vinlott 25 kr (frivillig)

Sponsring (frivilligt)

Medlemsavgiften i Stockholm-Vällingby Rotaryklubb

är 700 kr/halvår, jan-juni respektive juli-dec. Betalas före den 1 januari respektive 1 juli.