Alfabetiseringsprojekt tillsammans med ALEF

fredag 7 maj 2021

Håkan Rosander

Första steget ut ur fattigdom, förtryck och utanförskap.

ALEF betyder

 

Adult Learning and Empowerment Fund

 

 ALEF är Rotary Stockholm Vällingbys stora internationella projekt/satsning. ALEF bildades 2010 av Hélène Boëthius, medlem i Rotary Vällingby. Rotary har sedan starten stött ALEF med både styrelserepresentation och ekonomiska bidrag. ALEF är en biståndsorganisation organiserad som en ideell förening. Verksamheten finansieras helt genom frivilliga ekonomiska bidrag. Efter 10 år omsätter ALEF i år ca 2,5 Mkr. Under dessa år har medlemmar i Rotary direkt eller indirekt bidragit med flera hundratusen kronor. ALEF har vuxit och står nu inför en konsolidering av verksamheten och söker en stadigare finansiering av verksamheten. 

ALEF samarbetar med lokala organisationer främst i Afrika och har som syfte att lära vuxna att läsa, skriva och räkna och därmed ta kontrollen över sina liv. Över åren har fantastiska resultat uppnåtts och många människor, främst kvinnor, har kunnat skapa sig ett helt annat liv än om de hade fortsatt att vara analfabeter. Dagens verksamhet sker inom sex olika länder.

Rotary Vällingby är stolt över att ha medverkat till ALEFS framgångar och att så många människor i Afrika har fått bättre levnadsbetingelser.

Det är vår förhoppning att ALEF, ekonomiskt, kan trygga sin framtid och att verksamheten kan fortgå och utvecklas. Rotary kommer framdeles att huvudsakligen indirekt försöka bidra till  ALEFs fortsatta verksamhet.