Årlig retoriktävling på Blackebergs gymnasium.

måndag 10 maj 2021

Håkan Rosander

Syftet med tävlingen är att stimulera gymnasieelevers retoriska förmåga – att kring ett tema presentera och framföra sin egen uppfattning för och emot. Ett antal elever, som frivilligt anmält sig, arbetar under terminen med sitt anförande under lärares uppsyn. Sker utanför ordinarie undervisning. 

Rotary har alltsedan tävlingen startade för 25 år stött verksamheten i samverkan med föreningen Gamla Blackebergare. Rotary svarar för första och andra priserna på tillsammans 11 000 kr. 

År 1995 i samband med Stockholm-Vällingby Rotaryklubbs 40-årsjubileum skapades retoriktävlingen på Blackebergs gymnasium på initiativ av klubben. Tävlingen äger rum på våren varje år. Den består av ett antal utslagstävlingar och en final med sex deltagare. Ämnet för talen respektive år bestäms av skolan och klubben tillsammans. Talen skall vara maximalt 6 minuter långa. Efter att talarna gjort sina framträdanden i finalen sammanträder juryn, som utses av skolan, och vinnarna presenteras efter cirka 30 minuter. Själva prisen delas ut på avslutningsdagen på vårterminen.

Finalen hålls inför en fullsatt aula. Det är en talarnas fest. Fantastiska framträdanden med stor variation i tolkningen av aktuellt ämne. Dundrande applåder och jubelrop efter varje framträdande. Det är ett nöje att vara rotarian och sitta i publiken och beskåda ungdomarnas entusiasm och tänka att vår klubb har varit med och skapat detta. Klubben delar ut ett förstapris på 7 000 kr och ett andrapris på 4 000 kr. Föreningen Gamla Blackebergare delar ut ett pris till andrapristagaren. De tre pristagarna kommer senare till klubben och håller sina föredrag.